Wij staan 24/7 klaar voor u en uw keuken

Het Meesterkeukens serviceteam is er voor het oplossen van storingen en uitvoeren van periodiek onderhoud aan al uw (groot)keukenapparatuur.

ONS ALGEMENE STORINGSNUMMER IS 085-2240004

Groots in service

Voor een storing aan uw keukenapparatuur is het serviceteam van Meesterkeukens 24/7 bereikbaar.
In onze servicebussen zijn de meest gebruikte onderdelen aanwezig en specifieke onderdelen worden door ons besteld en zo spoedig mogelijk geplaatst.

Bij een tweede bezoek voor dezelfde storing worden er uiteraard geen voorrijkosten in rekening gebracht.

Serviceovereenkomst voor
preventief onderhoud

Voor preventief onderhoud aan uw grootkeuken kunt u bij ons een serviceovereenkomst afsluiten.

Preventief onderhoud betekent het jaarlijks of 2-jaarlijks uitvoeren van alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het goed functionerend houden van uw keukenapparatuur.

De voordelen van een serviceovereenkomst

 • voorrang bij serviceaanvragen
 • storingen worden verholpen tegen een gereduceerd tarief
 • levensduur van uw keukenapparatuur wordt verlengd
 • minder storingen aan uw apparatuur

Neem contact op voor meer informatie  De heerMevrouw

  Groots in service

  Ook kunnen wij uw verplaatsbare apparatuur jaarlijks volgens de NEN 3140 norm keuren. Per uitgevoerde opdracht ontvangt u een certificaat.

  NEN 3140 is de norm uit de Arbowet waarin wordt verwezen naar de eisen die worden gesteld aan de veiligheid en het gebruik van elektrische installaties.

  Door een jaarlijkse keuring van de NEN 3140 norm kunt u aan de
  arbeidsinspectie en verzekeringmaatschappijen aantonen dat uw
  apparatuur aan de veiligheidseisen voldoet.